ОБЩИ УСЛОВИЯ

Покритие

Max Telecom за първи път в България стартира търговско предлагане на широколентови, безжични и мобилни решения чрез 4G технологията WiMAX.

Компанията започва дейността си през октомври 2007 г. и към момента изградената мрежа покрива над 70% от населението на страната. През 2013 година Max Telecom ще продължи активно да развива мрежата си и да разширява покритието си, за да подсигури високото качество на предлаганите услуги и възможността за използването им от все повече потребители.

Компанията отчете постигане и на друга от основните си цели за 2011 година, като през изминалата година скорости на трансфер на данни от 20-24 Mbps станаха постижими в мрежата на Max Telecom.

Каква е разликата между 4G и 3G мобилния интернет?
В реалния свят 4G достъпът обикновено е няколко пъти по-бърз от 3G. Архитектурата на 4G мрежите от последно поколение е пригодена специално за пренос на данни, което за потребителите означава по-бърз и по-евтин интернет.