ОБЩИ УСЛОВИЯ

МАКС ТЕЛЕКОМ – вече в Русе и Шумен

18 | 04 | 2011

Най-големият WiMAX оператор в България продължава да разширява своето покритие в страната. Към мрежата на Макс Телеком се присъединиха Русе и Шумен. Първият функциониращ национален WiMAX оператор в България и Европа вече покрива над 55% от населението на страната със съвременна мобилна мрежа от 4-то поколение, използвайки най-модерната технология за достъп до интернет. Компанията предоставя на клиентите си пълен набор от бързи, висококачествени, безотказни и ценово ефективни телекомуникационни продукти и услуги. Интегрирайки WiMAX стандарта с постиженията на компютърната и информационна индустрия, Макс Телеком променя радикално разбиранията за комуникации, предоставяйки единни решения – достъпни за всички хора, лесни, икономични и удобни.

Главното предимство на технологията от четвърто поколение (4G) е, че тя дава свобода при достъпа до интернет, телефонни услуги, видеонаблюдение, IPTV. Това не е просто алтернатива на високоскоростен интернет, а възможност да го ползвате във всяко едно кътче на страната, където операторът вече е изградил своето покритие, с една фактура, без ограничения, скрити такси или клаузи.

4G услугите на Макс Телеком, съчетани с неограничен трафик, позволяват използването на мобилни приложения, възможни до сега само при фиксирания достъп до интернет. Възможностите на услугите променят досегашния и създават напълно нов начин за работа в глобалната мрежа.

Освен за широколентов достъп до интернет, 4G услугите се използват и за реализиране на  бизнес услуги. При класическите фиксирани VPN решения, WiMAX услугата може да се използва като основна или резервна връзка за отдалечени офиси, както и на места, където кабелните или оптични връзки нe са възможни или налични.