Какво е 4G Новини Покритие Контакти 0 999 111 MyMax Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Покритие Бг En Ру Бизнес Клиенти

Общи условия

Условия за нови 4G LTE тарифи от 01.08.2014

Условия занови 4G LTE тарифи

за мобилен достъп до интернет

 

  1. Считано от 1 август 2014 г. „Макс Телеком“ ООД започва предлагане на своите частни и бизнес клиенти следните услуги и продукти за достъп до интернет по стандарт 4G LTE:

Наименование на абонаментен   план

Easy 30

Easy+ 30

Месечен   абонамент, в лева

 43.80  43.80

Промоционален   месечен абонамент, в лева

 21.90  21.90

Продължителност   на договора

2-години

2-години

Включени GB на максималнo достижимаскорост

30

30

Максимално достижима скорост   Mbps

 

 

На качване

До 75

До 75

На сваляне

До 25

До 25

Скорост след изчерпване на   включения трафик на максимално достижима скорост

До 256/128Kbps

До 256/128Kbps

Устройство

СИМ карта

Всяко LTE устройство (USB, MiFirouter, Desktop router) на Макс   за предаване на даннии СИМ карта

            * Цени в лева с ДДС

Услугите и продуктите се предлагат в търговската мрежа на „Макс Телеком“ ООД, както и от разстояние в съответствие с условията на „Макс Телеком“ ООД за сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние.

  1. Абонаментните планове с 2-годишен срок на договора Easy и Easy+30са достъпни за нови абонати и настоящи частни и бизнес клиенти, които към момента на сключване на договор за услугата нямат неплатени сметки към „Макс Телеком“ ООД.
  2. В периода от 1 август 2014 г. в срок до 31 август 2014 г. „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите, посочени в т. 1 за двугодишен договор при следните условия:

Абонаментен план

Easy 30

Easy+ 30

Месечен промоционален абонамент

21.90 лв.

 21.90 лв.

 

  1. Услугите по т. 1 са достъпни само със сим карта, предоставена от “Макс Телеком” ООД.
  2. Сим картата се предоставя на абоната като част от стартовия пакет за услугите по т. 1.
  3. Във всеки стартов пакет е включена само една сим карта като абонатът, който сключва договор за 2 години за абонаментен план Easy 30 следва сам да посочи точния размер на сим картата, която е необходима за ползване на устройството, което абоната притежава.
  4. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за некоректно посочен от абоната размер на сим картата и позволява замяна само в случай, че клиента възстанови стартовия пакет, който е закупил в неговата цялост.
  5. В случай на загубенa, повредена, открадната или нефункционираща сим карта, вследствие на неправилна употреба от страна на абоната, “Макс Телеком” ООД заменя сим картата на абоната след заплащане на цена от 6 лв. с включен ДДС.
  6. Включеният трафик на максимално достижима скорост по т. 1 се активира на първо число на всеки календарен месец, и е валиден до последното календарно число на същия месец.

          9.1. Неизразходваният в рамките на един календарен месец трафик на максимална скорост не се прехвърля в следващия.

          9.2. Независимо от датата на сключване на договора, в рамките на първия календарен месец на ползване на услугата, абонатът има право да ползва, пълния размер на включения трафик на максимална скорост, посочен в т. 1.

      10. Не се предоставя възможността за временно прекратяване на услугите по т. 1

      11. След изтичане срока на договора, той автоматично се трансформира в безсрочен, който може да се прекъсне от всяка от страните с едномесечно предизвестие.

      12. Условията по т. 3 са приложими за целия срок на сключения от абоната договор, както и след преминаването на договора в безсрочен до прекратяване на договорните отношения на абоната с „Макс Телеком“ ООД.

      13. Предоставеното на абоната устройство за ползване при сключване на 2-годишен договор за абонаментен план Easy+ 30 остава собственост на „Макс Телеком“ ООД и подлежи на връщане при прекратяване на договорните отношения.

       14. При прекратяване на 2-годишния договор преди изтичане на уговореня срок се прилагат разпоредбите на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД.

       15. Всички съществуващи клиенти, подписали безсрочен договор за планове Start 10; Start 30, както иEasy 10 и Easy 30 с едногодишен срок на договора, могат да сключат нов договор по предложените по-горе абонаментни планове за срок от 2 години, като договорът влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на подписване на новия договор.

       16. Всички съществуващи клиенти, подписали едногодишен договор за план Easy +30, могат да сключат нов договор само по предложения по-горе абонаментен план Easy +30 за срок от 2 години, като договорът влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на подписване на новия договор.Устройството, което вече се ползва при подписан 1-годишен абонамент за Easy +30,не се заменя при подписване на 2-годишен договор за Easy +30.

       17. Всички цени са в български лева с включен ДДС.

       18. Сключването на договор за някоя от услугите по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на абонаментните планове.

        19. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат“Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД”.

 

Условия за нови 4G LTE тарифи от 01.08.2014 (96.81 KB)
списък с общи условия

Онлайн чат

Задайте въпрос на наш сътрудник, започнете чат сега.

Задай въпрос

Бюлетин

Получавайте първи нашите новини и промоции на вашия e-mail
line

line

Анкета

Кой тип мобилен интернет предпочиташ?
виж резултати
Кошница1
сравни1
icon