Какво е 4G Новини Покритие Контакти 0 999 111 MyMax Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Покритие Бг En Ру Бизнес Клиенти

Общи условия

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ ОТ „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ“ АД ПОСРЕДСТВОМ „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД КАТО КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК

 

 1. ”МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, с ЕИК: 121261531, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 80, ет. 4, представлявано от Нейчо Величков - управител, е Кредитен посредник при предоставяне на потребителски целеви стокови кредити от „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ“ АД за закупуване на устройства от Макс Телеком ООД.
 2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКОВ КРЕДИТ:
 3. Отпускането на целеви потребителски стоков кредит (по долу наричано „Финансиране“ и/или „Отпускане на кредит“) се допуска само за физически лица с цел закупуване на устройства от „Макс Телеком“ ООД (по-долу наричан „МАКС“) съгласно ценовата му листа.
 4. За покупката на устройство посредством стоков кредит от „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ“ АД, клиентът трябва да се съгласи да предостави личните си данни с цел проверка на кредитоспособността му и след успешно преминаване на кредитния контрол и одобрение на неговата кредитоспособност, може да получи стоков кредит.
 5. Финансирането се допуска за устройства на стойност над 150.. лева.
 6. Максималният размер на финансиране на един кредитополучател, независимо за колко устройства е финансирането е 3000 лева.
 7. Максималният брой погасителни вноски може да е до 24..
 8. Минималният допустим размер на погасителната вноска е в размер на 20 лв.
 9. Максималният срок за погасяване на кредита може да е до 2 години.
 10. НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ:
 11. След като клиентът избере устройство и/или пакет от МАКС и ако избраното устройство се предлага с услуга, клиентът следва да сключи договор с МАКС за съответната услуга.
 12. Клиентът следва да предостави личните си данни и съгласие за обработването им от „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД и „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ“ АД с цел проверка на кредитоспособността му (само клиенти с одобрена кредитоспособност, могат да получат стоков кредит).
 13. Клиентът следва да сключи договор за отпускане на стоков кредит от „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ“ АД чрез „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД като кредитен посредник (в договора се уточнява целта на кредита като се посочва избраното за закупуване устройство). Сключването на договора за стоков кредит означава и приемане и подписване на приложенията към него (общи условия към договора, погасителен план и други документи, ако са необходими).
 14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТНИЯ ПОСРЕДНИК
 15. МАКС като кредитен посредник при предоставяне на потребителски целеви стокови кредити ще оказва пълно съдействие на клиентите, които желаят да подадат молба за кредитните продукти на „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД. Чрез свои упълномощени служители МАКС поема отговорност да предостави на клиентите, проявяващи интерес към закупуването на стоки с помощта на кредитните продукти на „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, изчерпателна и точна информация за кредитните продукти и условията за използването им.
 16. ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 17. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат условията на „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД публикувани на http://www.ucfin.bg/index.htm, както и условията на „Макс Телеком“ ООД публикувани на www.maxtelecom.bg, както и действащото българско законодателство.
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ ОТ УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНАНСИНГ АД ПОСРЕДСТВОМ МАКС (195.03 KB)
списък с общи условия

Онлайн чат

Задайте въпрос на наш сътрудник, започнете чат сега.

Задай въпрос

Бюлетин

Получавайте първи нашите новини и промоции на вашия e-mail
line

line

Анкета

Кой тип мобилен интернет предпочиташ?
виж резултати
Кошница1
сравни1
icon