What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Общи условия
Архив
Гласови услуги Абонаментните планове за интернет Общи условия за взаимоотношения между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите на гласова телефонна услуга... Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребителите на интернет услуги (за договори сключени преди 07.04.2014 Г.) Предоставяне на услуги от разстояние Предплатена услуга MAX MOVE Предплатена услуга MAXTRAVEL Предплатени планове за интернет Услуга за студенти MOBILE HOTSPOT STUDENTS Абонаментни планове за гласови услуги Абонаментни планове за интернет - промоция Предплатена услуга MAX MOVE Предплатени планове за интернет - промоция Промоционална услуга за студенти MAX MOBILE HOTSPOT STUDENTS Промоционални условия в нови търговски обекти на Макс Телеком Промоционални условия за MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT Промоционални условия за MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT(1) Промоционални условия за MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT и MAX SPOT Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – MAX MOBILE HOTSPOT 30 и MAX ON THE GO 30 при промоционални условия Ценова листа за оборудването, предоставяно от "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon