What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Абонаментни планове за интернет - промоция

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕРНЕТ - ПРОМОЦИЯ


Условия за ползване на абонаментни планове за достъп до интернет – Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot при промоционални условия


1. За периода 01 октомври – 28 ноември 2013 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot при промоционални условия.
2. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД, които заявят ползване на някоя от услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot чрез интернет страницата на „Макс Телеком“ ООД на адрес www.maxtelecom.bg/bg/shop/internet.html или на телефон 0999 111 и сключат договор за избраната услуга, не заплащат първия месечен абонамент за ползване на избраната услуга.
3. За месеците след първия, до изтичане на срока на сключения договор, клиентът заплаща съгласно стандартните условия за ползване на избраната услуга.
4. Няма ограничение на броя услуги при преференциални условия, които даден клиент може да заяви.
5. Промоционалните условия не са приложими при преподписване на съществуващи договори за някоя от услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot от настоящи клиенти на „Макс Телеком“ ООД.
6. В случай, че клиент се възползва от промоционалните условия, същият няма право да се възползва от други преференциални условия за ползване на услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot.
7. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “Условия на “Макс Телеком” ООД за сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние” и “Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕРНЕТ - ПРОМОЦИЯ (199.74 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon