What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Промоционални условия в нови търговски обекти на Макс Телеком

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПРИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ В НОВИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА МАКС ТЕЛЕКОМ
1. За периода 11 ноември – 20 декември 2013 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot при промоционални условия.


2. Промоционалните условия са приложими само в следните търговски обекти на “Макс Телеком” ООД:
2.1. Магазин Славейков на пл. „Славейков“ No 2;
2.2. Киоск в Мол България - бул. „България“ No 69;
2.3. Киоск в Мол Сердика - бул. „Ситняково“ No 48;
2.4. Киоск в Мол Пловдив - ул. „Георги Странски“ No3;
2.5. Магазин в Студентски град на ъгъла на ул „8 Декември“ и ул. „Академик Борис Стефанов“;
2.6. Киоск в The Mall - бул. „Цариградско шосе“ No115 „З“, считано от датата на откриване на съответния търговски обект.

3. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД, които сключат договор за някоя от услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot в някой от търговските обекти, посочени в т. 2, не заплащат първия месечен абонамент за ползване на избраната услуга съгласно стандартната ценова листа за ползване на избраната услуга.
4. За месеците след първия, до изтичане на срока на сключения договор, клиентът заплаща съгласно стандартните условия за ползване на избраната услуга.
5. Няма ограничение на броя услуги при настоящите промоционални условия, които даден клиент може да заяви.
6. Промоционалните условия не са приложими при преподписване на съществуващи договори за някоя от услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot от настоящи клиенти на „Макс Телеком“ ООД.
7. В случай, че клиент се възползва от настоящите промоционални условия, същият няма право да се възползва от други преференциални условия за ползване на услугите Max Mobile HotSpot, Max On the Go и Max Spot.
8. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “Условия на “Макс Телеком” ООД за сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние” и “Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ В НОВИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА МАКС ТЕЛЕКОМ (192.59 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon