What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Промоционални условия за MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT(1)

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT
Условия за
ползване на абонаментни планове
за мобилен достъп до интернет – Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot при промоционални условия
1. За периода до 10 април 2014 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot при промоционални условия.
2. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД имат възможност да сключат договор за услугите по т. 1 с отстъпка в размер на 25% от стандартните цени за ползване услугите, за целия срок на сключения от абоната договор, както следва:

 

Абонаментен план

Max Mobile HotSpot 30

Max Mobile HotSpot Unlimited

Max On the Go 30

Max On the Go Unlimited

Max Spot 40

Max Spot Unlimited

Месечен абонамент при

1-годишен договор

 22.43  44.93  14.92  29.93  22.43  44.93

2-годишен договор

 18.68  37.42  11.18  22.43  18.68  37.42


3. На 14 февруари 2014 г. и на 8 март 2014 г. клиентите на „Макс Телеком“ ООД имат възможност да сключат договор за услугите по т. 1, при следните условия:
3.1. с отстъпка в размер на 50% от стандартната цена на първия месечен абонамент;
3.2. с отстъпка в размер на 25% от стандартните цени за ползване услугите, за оставащия срок на договора, след първия месец.
4. В периода от 28 февруари 2014 г. до 10 март 2014 г. всички съществуващи клиенти, физически лица, които към 10 февруари 2014 г. имат сключен договор с „Макс Телеком“ ООД от най-малко шест календарни месеца и за последните шест календарни месеца не са били спирани поради неплащане, имат възможност да сключат допълнителен договор за услугите по т. 1 с отстъпка в размер на 50% от стандартните цени за ползване услугите, за целия срок на сключения от абоната договор, както следва:

 

Абонаментен план

Max Mobile HotSpot 30

Max Mobile HotSpot Unlimited

Max On the Go 30

Max On the Go Unlimited

Max Spot 40

Max Spot Unlimited

Месечен абонамент при

1-годишен договор

 14.95  29.95  9.95  19.95  14.95  29.95

2-годишен договор

 12.45  24.95  7.45  14.95  12.45  24.95


5. След изтичане на срока на сключения от абоната договор по т.т. 2, 3 и 4:
5.1. договорът става безсрочен, като може да бъде прекратен от страна на абоната с едномесечно писмено предизвестие;
5.2. се прилагат стандартните цени за ползване на услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot, в зависимост от избраната от абоната услуга.
6. Всеки клиент може да сключи не повече от два договора в срока и за услугите по т. 1 при преференциалните условия по т. 2 и т. 3 и не повече от един договор при условията по т. 4.
7. Настоящи абонати на услуги Max Free, Max DSL, Max DSL 2.0, Max Unlimited, Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot не могат да преминат към ползване на услугите по т. 1 при промоционалните условия по т. 2 и т. 3, преди изтичане на действащия им договор.
8. В случай, че клиент се възползва от промоционалните условия по т.т. 2, 3 и 4, същият няма право да се възползва от други преференциални условия за ползване на услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot.
9. Всички цени са в български лева с включен ДДС.
10. Сключването на договор при промоционалните условия по т.т. 2, 3 и 4 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на абонаментните планове по т. 1.
11. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “Условия за ползване на абонаментни планове за достъп до интернет – Max Mobile HotSpot 30, Max Mobile HotSpot Unlimited, Max On the Go 30, Max On the Go Unlimited, Max Spot 40 и Max Spot Unlimited” и “Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT(1) (314.13 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon