What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Промоционални условия за MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT и MAX SPOT

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT И MAX SPOT

Условия за ползване на абонаментни планове за мобилен достъп до интернет – Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot при промоционални условия


1. За периода от 11 април 2014 г. до 30 април 2014 г. (промоционален период) „Макс Телеком“ ООД предлага възможност за абониране за услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot при промоционални условия.
2. В промоционалния период клиентите на „Макс Телеком“ ООД имат възможност да сключат договор за услугите по т. 1 с отстъпка в размер на 25% от стандартните цени за ползване услугите, за целия срок на сключения от абоната договор, както следва:

 

Абонаментен план

Max Mobile HotSpot 30

Max Mobile HotSpot Unlimited

Max On the Go 30

Max On the Go Unlimited

Max Spot 40

Max Spot Unlimited

Месечен абонамент при

1-годишен договор

 22.43  44.93  14.92  29.93  22.43  44.93

2-годишен договор

 18.68  37.42  11.18  22.43  18.68  37.42


3. След изтичане на срока на сключения от абоната договор по т. 2:
1. договорът става безсрочен, като може да бъде прекратен от страна на абоната с едномесечно писмено предизвестие;
2. 3.2. се прилагат стандартните цени за ползване на услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot, в зависимост от избраната от абоната услуга.
4. Всеки клиент може да сключи не повече от два договора в срока и за услугите по т. 1 при преференциалните условия по т. 2.
5. Настоящи абонати на услуги Max Free, Max DSL, Max DSL 2.0, Max Unlimited, Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot не могат да преминат към ползване на услугите по т. 1 при промоционалните условия по т. 2, преди изтичане на действащия им договор.
6. В случай, че клиент се възползва от промоционалните условия по т. 2, същият няма право да се възползва от други преференциални условия за ползване на услугите Max On the Go, Max Mobile HotSpot и Max Spot.
7. Всички цени са в български лева с включен ДДС.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА MAX ON THE GO, MAX MOBILE HOTSPOT и MAX SPOT (305.6 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon