What is 4G News Coverage Contacts 0 999 111 MyMax Basket
The basket is empty!
Terms Coverage Бг En Ру Business

Terms

Абонаментните планове за интернет

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ – MAX MOBILE HOTSPOT 30, MAX MOBILE HOTSPOT UNLIMITED, MAX ON THE GO 30, MAX ON THE GO UNLIMITED, MAX SPOT 40 И MAX SPOT UNLIMITED

1. „Макс Телеком“ ООД предлага на своите частни и бизнес клиенти следните абонаментни планове за достъп до интернет:

Абонаментен план

Max Mobile HotSpot 30

Max Mobile HotSpot Unlimited

Max On the Go 30

Max On the Go Unlimited

Max Spot 40

Max Spot Unlimited

Месечен абонамент при

 

 

 

 

 

 

1-годишен договор

 29.90  59.90  19.90  39.90  29.90  59.90

2-годишен договор

 24.90  49.90  14.90  29.90  24.90  49.90

Включен трафик на максимално достижима скорост (в GB)

30 GB (приусловията на т.9)

Неограничен  (при условията на т.9)

30 GB (при условията на т.9)

Неограничен  (при условията на т.9)

40 GB  (при условията на т.9)

Неограничен (при условията на т.9)

Максимално достижима скорост на достъп до интернет (в Mbps)

за сваляне

до 14 Mbps

до 14 Mbps

до 16 Mbps

до 16 Mbps

до 10 Mbps

до 10 Mbps

за качване

до 2 Mbps

до 2 Mbps

до 2 Mbps

до 2 Mbps

до 2 Mbps

до 2 Mbps

Скорост на достъп до интернет след изчерпване на включения трафик на максимално достижима скорост (вKbps)

(за сваляне/качване)

до 512/128 Kbps

до 512/128 Кbps

до 512/128 Kbps

до 512/128 Кbps

до 512/128 Kbps

до 512/128 Кbps

Устройсво за ползване на услугата

MiFi Router (Mini Biscuit, Biscuit)

MiFi Router (Mini Biscuit, Biscuit)

WiMAX USB modem

WiMAX USB modem

Green Tower

Green Tower

 1. Услугите Max Mobile HotSpot 30, Max Mobile HotSpot Unlimited, Max On the Go 30 и Max On the Go Unlimited се предлагат, считано от 16.07.2013 г.
 2. Услугите Max Spot 40 и Max Spot Unlimited се предлагат, считано от 01.10.2013 г.

2. Абонаментните планове по т. 1 са достъпни за частни и бизнес клиенти, които към момента на сключване на договор за услугата нямат неплатени сметки към „Макс Телеком“ ООД.

3. Заявяването, активирането и промяната на абонаментите планове по т. 1 се извършва в търговската и дистрибуторската мрежа на „Макс Телеком“ ООД, както и от разстояние в съответствие с условията на „Макс Телеком“ ООД за сключване на договори за предоставяне на услуги от разстояние.

4. Абонатите на съществуващи планове:

 1. MaxDSL и MaxDSL 2.0 могат да преминат към абонаментни планове Max Spot,
 2. Max Free могат да преминат към абонаментни планове Max On the Go,
 3. Max Unlimited могат да преминат към абонаментни планове Max Mobile HotSpot, без неустойка, само при сключване на нов договор за съответната услуга при условията на т. 1

5. Абонатите по т. 5 преминават към новите абонаментни планове без замяна на устройството, предоставено им от „Макс Телеком“ ООД за ползване на настоящата услуга.

6. Договорите по т. 5 влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на подписване на съответния договор.

7. Абонати на абонаментен план

 1. Max Mobile HotSpot Unlimited могат да преминат към абонаментен план Max Mobile HotSpot 30,
 2. Max On the Go Unlimited могат да преминат към абонаментен план Max On the Go 30,
 3. Max Spot Unlimited могат да преминат към абонаментен план Max Spot 40,само след сключване на нов договор за ползване на съответната услугата при условията на т. 1.

8.Абонати на абонаментен план:

 1. Max Mobile HotSpot 30 могат да преминат към абонаментен план Max Mobile HotSpot Unlimited,
 2. Max On the Go 30 могат да преминат към абонаментен план Max On the Go Unlimited,
 3. Max Spot 40 могат да преминат към абонаментен план Max Spot Unlimited,само след сключване на нов договор за ползване на съответната услуга при условията на т. 1.

9. С оглед гарантиране на качеството и сигурността на услугите си и осигуряване на равноправен достъп на абонатите до капацитета на мрежата си, „Макс Телеком“ ООД прилага политика за честна употреба по отношение на абонаментните планове по т. 1:

 1. „Макс Телеком“ ООД има правото през периодите на пикова употреба на услугите за мобилен достъп до интернет да ограничава скоростта на абонатите, които използват прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите потребители.
 2. „Макс Телеком“ ООД има правото да ограничава скоростта на абонатите, които на месечна база свалят и/или качват прекомерно големи обеми трафик. „Макс Телеком“ ООД счита трафика, в размер, надвишаващ 300 GB месечно, за прекомерно голям.

10.Всички цени са в български лева с включен ДДС.

11. Сключването на договор за някоя от услугите по т. 1 означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на абонаментните планове.

12. За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат “Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕРНЕТ (287.5 KB)
Terms list

Online chat

Contact our customer service. Start a chat now

Ask a question

Bulletin

Receive first our news and promotions on your e-mail
line

line
Basket1
Compare1
icon