Что такое 4G Новости Покрытие Контакты 0 999 111 MyMax Корзина
Ваша корзина пуста!
Условия Покрытие Бг En Ру Бизнес клиенты

Условия

Предплатена услуга MAXTRAVEL

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAXTRAVEL
Специални правила и условия
1. Име на услугата
 MaxTravel, MaxTravel Extra.
2. Срок за предоставяне на услугата
 Услугата се предлага, считано от 01.11.2013 г.
3. Териториален обхват
 Услугата може да се използва в зоните на покритие на мрежата на “Макс Телеком” ООД, като моментните параметри на услугата зависят от крайното устройство, натовареността на мрежата, локацията на потребителя и други условия.
Услугата се предлага в търговската мрежа на “Макс Телеком” ООД в цялата страна.
4. Клиенти на услугата
 Услугата се предлага на всички нови и съществуващи клиенти на “Макс Телеком” ООД.
5. Описание на услугата
 Kлиентите на “Макс Телеком” ООД могат да закупят предплатен пакет за мобилен достъп до интернет със следните характеристики:

Услуга

Max Travel

Max Travel Extra

Цена на стартов пакет

 19.00 лв.  29.00 лв.

Цена за презареждане

 19.00 лв.  29.00 лв.

Срок на активност на услугата

10 дни

10 дни

Депозит за предоставяне на устройство

 40.00 лв.  60.00 лв.

Включен трафик на максимална скорост

30 GB

30 GB

Максимална скорост на download

8 Mbps

10 Mbps

Максимална скорост за upload

1 Mbps

2 Mbps

Скорост за download/upload след изтичане на включения трафик

512 Kbps/128 Kbps

512 Kbps/128 Kbps

IP адрес

Динамичен реален

Динамичен реален

Устройство

Модем USB 3.5 GHz MW-U350

WiMax WiFi - INFOMARK


 * Посочените цени са в български лева с включен ДДС.


6. Условия и механизъм на предоставяне

6.1. Услугата е достъпна само с устройства, предоставени от “Макс Телеком” ООД.
6.1.1. Устройство се предоставя на клиента за ползване, в точките на продажба на услугата, посочени в т. 3 по-горе, срещу заплащане на депозит от страна на клиента. Депозитът се възстановява на клиента при връщане на предоставеното устройство в търговския обект, от който е закупена услугата.
6.1.2. В случай на загубено устройство, или при връщане на повредено или нефункциониращо устройство, вследствие на неправилна употреба, “Макс Телеком” ООД има право да задържи депозита на клиента.
6.1.3. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за състоянието и функционирането на предоставеното на клиента устройство от момента на приемането му от клиента до неговото връщане.
6.2. В случай на изтичане на срока на активност на услугата, тя се деактивира.
6.2.1. За повторно активиране на услугата, или с цел зареждане на допълнителен трафик на максимална скорост, клиентът следва да заплати цена за презареждане. При всяко презареждане започва да тече нов срок на активност на услугата.
6.2.2. След изтичане на срока на активност на услугата, неизразходвания трафик на максимална скорост не може да бъде използван.
6.3. “Макс Телеком” ООД не възстановява суми за неизразходван трафик или в случай на неизползване или невъзможност за ползване на услугата от клиента.
6.4. Услугата се предоставя без първоначален тестов период.
 Закупуването на предплатен пакет Max Travel или Max Travel Extra означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата. За всички неуредени от настоящите правила и условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Макс Телеком” ООД и потребители на интернет услуги.
 За повече информация във връзка с предлаганата услуга можете да се обърнете към търговските представители на “Макс Телеком” ООД или да позвъните на телефон 0999 111.

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAXTRAVEL (359.75 KB)
список общих терминов

Онлайн чат

Задайте вопрос нашему сотруднику, начните разговор сейчас

Задай вопрос

Бюлетень

Получайте первыми наши новости по e-mail
line

line

Анкета

Есть у тебя устройство со слотом для СИМ карты и поддерживающее 4G LTE?
см. результаты
Корзина1
Сравнить1
icon