Что такое 4G Новости Покрытие Контакты 0 999 111 MyMax Корзина
Ваша корзина пуста!
Условия Покрытие Бг En Ру Бизнес клиенты

Условия

Предплатена услуга MAX MOVE

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOVE


Специални правила и условия


1. Име на услугата
 Max Move
2. Срок за предоставяне на услугата
 Услугата се предлага, считано от 10.02.2014 г., в срок до 31.03.2014 г.
3. Териториален обхват
 Услугата може да се използва в зоните на покритие на мрежата на “Макс Телеком” ООД, като моментните параметри на услугата зависят от крайното устройство, натовареността на мрежата, локацията на потребителя и други условия.
 Услугата се предлага от мобилните търговски агенти на “Макс Телеком” ООД и в следните магазини на “Макс Телеком” ООД:
o Киоск „ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ“ – гр. София, бул. Мария;
o Киоск „MALL OF SOFIA“ – гр. София, бул. Ал.Стамболийски 101-103.
4. Клиенти на услугата
 Услугата се предлага на всички нови и съществуващи клиенти на “Макс Телеком” ООД.
5. Описание на услугата
 Клиентите на “Макс Телеком” ООД могат да закупят предплатен пакет за мобилен достъп до интернет със следните характеристики:

Услуга

Max Move

Цена на стартов пакет

 36.00 лв

Цена за презареждане

 36.00 лв

Срок на активност на услугата

30 дни

Депозит за предоставяне на устройство

 USB модем

 40.00 лв

 Безжичен WiMax рутер

 60.00 лв

Включен трафик на максимална скорост

30 GB

Максимална скорост на download

До 10 Mbps

Максимална скорост за upload

До 2 Mbps

Скорост за download/upload след изтичане на включения трафик

До 512 Kbps/128 Kbps


  * Посочените цени са в български лева с включен ДДС.
6. Условия и механизъм на предоставяне

6.1. Услугата е достъпна само с устройства, предоставени от “Макс Телеком” ООД.
6.1.1. Устройство се предоставя на клиента за ползване, в точките на продажба на услугата, посочени в т. 3 по-горе, срещу заплащане на депозит от страна на клиента. Депозитът се възстановява на клиента при връщане на предоставеното устройство в търговския обект, от който е закупена услугата.
6.1.2. В случай на загубено устройство, или при връщане на повредено или нефункциониращо устройство, вследствие на неправилна употреба, “Макс Телеком” ООД има право да задържи депозита на клиента.
6.1.3. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за състоянието и функционирането на предоставеното на клиента устройство от момента на приемането му от клиента до неговото връщане.
6.2. В случай на изтичане на срока на активност на услугата, тя се деактивира.
6.2.1. За повторно активиране на услугата, или с цел зареждане на допълнителен трафик на максимална скорост, клиентът следва да заплати цена за презареждане. При всяко презареждане започва да тече нов срок на активност на услугата.
6.2.2. След изтичане на срока на активност на услугата, неизразходвания трафик на максимална скорост не може да бъде използван.
6.3. “Макс Телеком” ООД не възстановява суми за неизразходван трафик или в случай на неизползване или невъзможност за ползване на услугата от клиента.
6.4. Услугата се предоставя без първоначален тестов период.
 Закупуването на предплатен пакет Max Move означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата. За всички неуредени от настоящите правила и условия въпроси се прилагат Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Макс Телеком” ООД и потребители на интернет услуги.
 За повече информация във връзка с предлаганата услуга можете да се обърнете към търговските представители на “Макс Телеком” ООД или да позвъните на телефон 0999 111.

ПРЕДПЛАТЕНА УСЛУГА MAX MOVE (384.92 KB)
список общих терминов

Онлайн чат

Задайте вопрос нашему сотруднику, начните разговор сейчас

Задай вопрос

Бюлетень

Получайте первыми наши новости по e-mail
line

line

Анкета

Есть у тебя устройство со слотом для СИМ карты и поддерживающее 4G LTE?
см. результаты
Корзина1
Сравнить1
icon