Что такое 4G Новости Покрытие Контакты 0 999 111 MyMax Корзина
Ваша корзина пуста!
Условия Покрытие Бг En Ру Бизнес клиенты

Условия

Промоционална услуга за студенти MAX MOBILE HOTSPOT STUDENTS

Max Mobile Hotspot Students

Специални правила и условия


1. Име на услугата

Max Mobile Hotspot Students

2. Срок за предоставяне на услугата

Услугата се предлага за периода от 15.07.2013 г. до 31.12.2013 г.

3. Териториален обхват

Услугата може да се използва в зоните на покритие на мрежата на Макс Телеком, като моментните параметри на услугата зависят от крайното устройство, натовареността на мрежата, позиция на потребителя и др. Услугата се предлага в магазините на Макс Телеком в цялата страна и в обектите на следните търговски представители на Макс Телеком:
- “Кан Груп” ООД – гр. Велико Търново
- “Реском” ООД – гр. Благоевград
- “Донев и Иванов” ЕООД – гр. Шумен


4. Клиенти на услугата

Услугата е предназначена за физически лица, нови и настоящи клиенти на “Макс Телеком” ООД, които са студенти във ВУЗ и притежават валидни студентска книжка и документ за самоличност, които следва да бъдат представени при сключване на договора за промоционалната услуга.

5. Описание на услугата

За срока на предлагане на услугата, клиентите на Макс Телеком могат да сключат договор за мобилен достъп до интернет със следните характеристики:

Услуга

Max Mobile Hotspot Students

Месечен абонамент

19,90 лв.

Депозит за предоставяне на устройство

30,00 лв.

Срок на активност на услугата

1 месец

Включентрафик на максимална скорост

30 GB

Максимална скорост на download

до 16 Mbps

Максимална скорост на upload

до 2 Mbps

Скорост на download/upload след изтичане на включения трафик

до 512 Kbps / до 128 Kbps

Устройство

Mini Biscuit

Брой клиенти, които могат да бъдат едновременно свързани

8
* Посочените цени са в български лева с включен ДДС.

6. Условия и механизъм на предоставяне

6.1. Услугата е достъпна само с устройства, предоставени от “Макс Телеком” ООД.
6.1.1. Устройство се предоставя на клиента за ползване, в точките на продажба на услугата, посочени в т. 3 по-горе, срещу заплащане на депозит от страна на клиента. Депозитът се възстановява на клиента при връщане на предоставеното устройство във вида, в който е получено, в търговския обект, от който е закупена услугата.
6.1.2. В случай на загубено/откраднато устройство или при връщане на повредено, нефункциониращо устройство или с нарушен търговски вид, вследствие на неправилна употреба, “Макс Телеком” ООД има право да задържи депозита на клиента.
6.1.3. “Макс Телеком” ООД не носи отговорност за състоянието и функционирането на предоставеното на клиента устройство, както и за начина на използване на устройството и/или услугата, от момента на приемането му от клиента до неговото връщане.
6.2. В случай на изтичане на срока на активност на услугата, тя се деактивира.
6.2.1. За повторно активиране на услугата или с цел зареждане на допълнителен трафик на максимална скорост, клиентът следва да заплати цена за презареждане, равняваща се на един месечен абонамент. При всяко презареждане започва да тече нов срок на активност на услугата.
6.2.2. След изтичане на срока на активност на услугата, неизразходваният трафик на максимална срокост не може да бъде използван.
6.3. “Макс Телеком” ООД не възстановява суми за неизразходван трафик или в случай на неизползване или невъзможност за ползване на услугата от клиента.
6.4. Услугата се предоставя с първоначален двудневен тестов период.
6.5. Клиент има право да подпише договор само за една услуга по промоцията.


Подписването на договор за Max Mobile Hotspot Students означава, че лицето приема настоящите правила и условия за ползване на услугата. За всички неуредени от настоящите правила и условия въпроси се прилагат “Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между Макс Телеком и потребители на интернет услуги”.

За повече информация във връзка с предлаганата услуга можете да се обърнете към търговските предствители на “Макс Телеком” ООД или да позвъните на телефон 0999 111.

ПРОМОЦИОНАЛНА УСЛУГА ЗА СТУДЕНТИ MAX MOBILE HOTSPOT STUDENTS (166.74 KB)
список общих терминов

Онлайн чат

Задайте вопрос нашему сотруднику, начните разговор сейчас

Задай вопрос

Бюлетень

Получайте первыми наши новости по e-mail
line

line

Анкета

Есть у тебя устройство со слотом для СИМ карты и поддерживающее 4G LTE?
см. результаты
Корзина1
Сравнить1
icon